Foreldrekommunikasjon

ved Lina Baltrukoniene

Velkommen! Dette er en side om min jobb som kulturtolk, veileder og foredragsholder.

Mitt jobbområde er barnevern, to-/flerspråklighet, minoritetsbarn i norsk barnehage og skole. Velkommen til samarbeid!

Send meg beskjed!

Foreldrekommunikasjon ved Lina Baltrukoniene

Velkommen til min nye side jeg har laget for å fortelle hva jeg driver med. Jeg er utdannet i språkvitenskap (litauisk-norsk) og deretter kommunikasjon. Effektiv kommunikasjon uten at språkforskjeller og kulturbarrièrer hindrer flyt er det som er mitt mål og hensikt. Jeg jobber med å hjelpe foreldre eller ansatte i barnehage, skole, barneverntjeneste eller andre institusjoner hvor vi jobber for barnets beste.

Jeg jobber som:

  • kurlturtolk
  • linkarbeider, brubygger
  • seminar-/kursholder (tospråklighet, foreldrekompetanse, samfunnlivsforståelse)
  • språktrener (norsk for minoriteter)

Add a Video

The Home Page template includes a section for a video, along with a bit of content.

Call to Action

%d bloggers like this: