Barn med flere språk

Flere og flere barn er født til familie hvor to eller enda flere språk eksisterer ved siden av hverandre. Jeg er selv vokst opp som et tospråklig barn og tok et kurs i tospråklighet ved UiO og jeg synes at det å få mer enn bare ett språk rett fra fødselen og uanstrengt er en stor gave som ikke alle foreldre kan gi. Det er mange vitenskapelige bekreftelser på at barn som vokser med flere språk er mer fleksible, har bedre metaforståelse og multitasking evner, og klarer å konsentrere seg ved å filtrere det unødvendige bort. Dette er ganske fristende fordeler. Ikke så rart barn fra overklasse ofte fikk opplæring i flere språk helt fra de var ganske små.

Men det finnes også utfordringer som går mange veier. Og det er spørsmål som kan vokse til en bekymring. Hvorfor ikke snakke om det og forberede seg hvis du er i møte med et tospråklig eller flerspråklig barn og lurer på om morsmål (hjemmespråk) ikke hindrer læring på skole, ikke ødelegger norsk, hvorfor hjelpe barnet med å oppnå et ønskelig nivå i norsk.

Om du forstår litauisk så kan du se en kort film om fordeler ved tospråklighet 

Uansett om du er en forelder, lærer, barnehageansatt eller helsearbeider  – dine spørsmål er velkommen! Jeg deler gjerne min faglig kompetanse  og personlig erfaring på et foredrag, kurs eller verksted. Du bestemmer!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s